Trang nhất » Liên hệ

Hefei Tianfeng Plastic Machinery Co., Ltd.

Địa chỉ: Shuangfeng Industrial Zone, Hefei City, Anhui Province, China
Mã bưu điện: 231131
Điện thoại:
+86-551-66396802
+86-551-66396753
+86-551-66396805
+86-551-66396806
Fax:
+86-551-66396706
+86-551-66396803
+86-551-66396812

Thông tin phản hồi
Sản phẩm có cùng tính chất